Karanganspm.com is a subwebsite for www.tipsexam.com and www.edunovice.com, we are leading provider for UPSR , PMR and SPM Karangan in Malaysia. Most of the Karangan here is written by dedicated teachers who would like to help students to achieve a better grade in their general examinations More »

Join us and become a Munsyi Bahasa ... 012-4594388

Karanganspm.com is a subwebsite for www.tipsexam.com and www.edunovice.com, we are leading provider for UPSR , PMR and SPM Karangan in Malaysia. Most of the Karangan here is written by dedicated teachers who would like to help students to achieve a better grade in their general examinations More »

Karanganspm.com is a leading provider for UPSR , PMR and SPM Karangan in Malaysia. We provide materials such as Komsas, Karangan UPSR, Karangan PMR, Karangan SPM, Karangan Peribahasa, Novel, Tatabahasa, Teknik Menulis, Teknik Membina Ayat KOMSAS More »

 

KERTAS RAMALAN BMSPM 2010

BAHASA MELAYU

KERTAS 1

 

Bahagian A

 

[30 markah]

[Masa dicadangkan: 45 minit]

 

Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada permainan tradisional di negara kita. Huraikan pendapat anda tentang sebab-sebab permainan tradisional perlu dipertahankan. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Bahagian B

 

[100 markah]

[Masa dicadangkan: 1 jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

BAHASA MELAYU

KERTAS 2

 

Soalan 1: Rumusan

[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kekangan masyarakat untuk menderma organ dan usaha untuk mengatasinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Kesedaran dalam kalangan masyarakat kita mengenai kepentingan menderma organ masih berada pada peringkat yang amat rendah. Walaupun penderma dibenarkan oleh kebanyakan agama termasuk Islam, tetapi masih ramai yang berasa ragu untuk berbuat demikian kerana belum ada ahli masyarakat di sekeliling mereka yang sudah berderma untuk dijadikan model. Malah, mereka tidak sanggup berderma bukan sahaja kepada ahli masyarakat yang lain tetapi juga kepada ahli keluarga sendiri disebabkan bimbang akan mendatangkan kemudaratan serta kecacatan pada jenazah dan dirinya. Selain itu, banyak persoalan yang berkaitan dengan etika dan hukum agama juga ditimbulkan berhubung dengan perkara ini. Antaranya, pembedahan pemindahan organ merupakan perbuatan menyeksa jenazah atau menyebabkan jenazah itu tidak dapat dikebumikan dalam keadaan yang sempurna.

Pada mereka, pemindahan dan pendermaan organ haram di sisi agama Islam. Walhal, hukum mengenai pemindahan organ ini telah diputuskan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang diadakan. Jadi, isu mengenai pemindahan organ ini tidak seharusnya berbangkit dan dibangkitkan oleh mana-mana pihak. Hal ini kerana pemindahan dan pendermaan organ diharuskan dalam Islam bagi membantu menyelamatkan manusia yang lain serta mengurangkan penderitaan yang dialami oleh seseorang insan berikutan penyakit yang dihidap. Pemindahan organ ini sebenarnya pernah dilakukan oleh pakar perubatan Islam pada masa silam. Yang diharamkan oleh Islam ialah perbuatan mencacatkan tubuh badan manusia untuk tujuan suka-suka ataupun untuk kecantikan diri.

Dalam konteks perubatan, pemindahan organ dibuat bukan bertujuan untuk mencacatkan anggota tubuh, jauh sekali untuk  mencabuli kehormatan jenazah, tetapi merupakan satu kaedah perawatan terhadap penyakit yang berbahaya. Orang ramai sedar bahawa pemindahan organ tidak dilakukan secara sembarangan, sebaliknya dilakukan setelah mendapat kebenaran daripada diri, waris, atau keluarga si mati, mengikut peruntukan undang-undang, tetapi masalahnya ialah masyarakat tiada keinginan membantu orang lain dengan mengorbankan sedikit keselesaan diri. Kita tidak dapat menafikan bahawa faktor budaya menjadi penghalang untuk masyarakat menderma organ. Sejak kecil lagi, kita dididik menderma wang ringgit, masa dan tenaga, tetapi kita tidak pernah diajar untuk menderma organ.

Bagi mereka yang berfikiran terbuka, memang ada keinginan untuk menderma organ, tetapi ada sahaja yang menghalang seperti ahli keluarga. Jikalau rakan yang menghalang tidak mengapa, tetapi jika bantahan daripada ibu, sudah tentu kita tidak sanggup ingkar. Dalam sesetengah kes, ada yang sudah sanggup untuk berderma, tetapi disebabkan rakan-rakan menakut-nakutkan dengan mengatakan tubuh tidak lagi mampu berfungsi seperti sedia kala menyebabkan keinginan itu terbantut. Proses mengharapkan orang ramai agar sanggup menderma organ mengambil masa yang lama. Setakat ini, kempen yang terlalu sedikit menyebabkan orang ramai tidak mendapat gambaran yang sebenar. Untuk tahun-tahun mendatang, diyakini akan lebih banyak orang yang mempunyai hati mulia seperti Wan Hafizah yang sanggup menderma sebahagian hatinya kepada seorang bayi yang tiada pertalian darah dengannya.

[Diubahsuaikan daripada rencana, Pendermaan Organ:

Antara Hambatan Agama dan Tuntutan Kemanusiaan, Dewan Masyarakat]

Soalan 2: Pemahaman

Soalan 2(a) – Petikan Umum

 

Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i)   Apakah maksud rangkai kata mencabuli kehormatan jenazah?

[2 markah]

(ii)  Mengapakah isu mengenai pemindahan dan pendermaan organ ini tidak seharusnya

dipertikaikan?

[3 markah]

(iii)   Pada pendapat anda, siapakah yang harus memainkan peranan untuk mendorong orang

ramai agar menderma organ?

[4 markah]

Soalan 2(b) – Petikan Drama

 

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i)   Nyatakan kejadian aneh yang berlaku dalam hujan ribut itu.

[2 markah]

(ii)   Pada pendapat anda, mengapakah ayahanda dan bonda melarang keras keinginan Tuk Mah

untuk menyertai Peran?

[3 markah]

(iii) Jelaskan satu persoalan daripada petikan di atas dan satu persoalan lain daripada keseluruhan

drama.

[4 markah]

Soalan 2(c) – Petikan Klasik

 

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.

Maka Laksamana pun lelah terdiri di atas talam itu. Maka Hang Jebat pun berbangkit lalu berdiri. Maka kata Hang Jebat, “Hai Laksamana, apa perimu akan membunuh aku? “Maka, Laksamana pun berkata, “Hai Si Jebat, bahawa tiada dengan kuasaku membunuh engkau; bahawa Tuhanku yang maha amat kuasa membunuh engkau! Insya-Allah Taala mati juga engkau dalam tanganku. “Maka kata Hang Jebat. “Hai Laksamana, sungguh-sungguh rupanya engkau hendak membunuh aku!” Maka kata Laksamana, “Mengapatah maka tiada sungguh? Jika tiada engkau mati olehku, aku mati olehmu, maka sudahlah pekerjaan ini.” Maka Hang Jebat pun memekis, katanya, “Cih! Si Jebat dengan Si Tuah hulubalang raja Melaka mati tiada berguna! Jika Si Jebat dengan Si Tuah gerangan dititahkan raja Melaka menyerang negeri orang, aku dua orang pun alah. “Maka kata Laksamana, “Sungguh seperti katamu itu; pada hatiku pun demikianlah. Sayang engkau berdosa. Jika lain daripada dosa ini, tiada engkau mati, barang tipunya dayaku pun kuperlepaskan juga engkau daripada mati.” Maka Hang Jebat pun menangis mendengar kata Laksamana demikian itu. Maka Laksamana pun menangis kasihan hatinya akan Hang Jebat. Maka kata Hang Jebat, “Aku pun kerana melihat engkau dibunuh oleh Bendahara tiada dengan dosanya; sebab itulah maka sakit hatiku. Akan istimewa aku pula orang permainan tiada akan dibunuhnya, kerana raja itu membunuh tiada dengan periksanya. Pada bicara hatiku, sedang engkau banyak kebaktianmu dan jasamu lagi dibunuh oleh raja, istimewa aku pula. Sebab pun kuperbuat demikian ini, sepala-pala nama jahat jangan kepalang, seperti pantun Melayu, rosak bawang ditimpa jambaknya; maka sempurnalah nama derhaka dan nama jahat.”

[Dipetik daripada Pertarugan Tuah dengan Jebat,

Dalam Antologi Anak Laut, DBP]

(i)   Apakah maksud rangkai kata sepala-pala nama jahat jangan kepalang berdasarkan petikan

di atas?

[2 markah]

(ii)  Mengapakah Hang Jebat menderhaka kepada sultan?

[3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, wajarkah Hang Jebat bertindak menentang pemerintah? Mengapa?

[3 markah]

Soalan 2(d) – Petikan Klasik

Baca petikan sajak di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.


Fokus Karangan PMR


TAJUK KARANGAN: ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB KITA

FOKUS KARANGAN: CARA-CARA MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

FORMAT KARANGAN: SYARAHAN (SITUASI PERTANDINGAN)

[Ayat Format: Kata Alu-aluan] Yang Dihormati Tuan Pengerusi, Yang Berusaha Tuan Pengetua SMK Bukit Hijau, Encik Zainuddin bin Hj. Arshad, Guru Penasihat Kelab Rekreasi dan Alam Sekitar, Encik Kamaruddin bin Che Din, para hakim yang adil saksama, guru-guru, dan rakan pelajar.  Selamat pagi dan salam sejahtera.

[Ayat Format: Tajuk syarahan] Sempena Hari Alam Sekitar Sedunia, maka tajuk syarahan saya ialah ‘Alam Sekitar Tanggunjawab Kita’. [Ayat Rangsangan: Tajuk karangan] Tajuk ini amat sesuai untuk direnungi bersama memandangkan alam sekitar kita sedang menghadapi tahap pencemaran yang amat serius. [Ayat Huraian: Pandangan] Kita sedang mengalami suatu fenomena yang dikenali sebagai pemanasan global atau kesan rumah hijau. Saya pasti bahawa para hadirin turut mengalami dampaknya. Mungkin para hadirin akan tertanya-tanya prihatinkah manusia terhadap alam sekitar? [Ayat Arahan:Fokus karangan] Jadi, apakah yang patut kita lakukan? Bolehkah kita memainkan peranan dalam usaha melestarikan alam sekitar kita yang sudah tercemar ini?

Hadirin yang saya hormati,

[Ayat Topik: Idea karangan] Tanggungjawab perdana kita ialah menyahut seruan kerajaan dengan mengamalkan program kitar semula. [Ayat Huraian] Usahlah bebankan tanggungjawab pelestarian alam sekitar di pundak kerajaan semata-mata. Kita haruslah mengikis persepsi ini daripada kamus hidup kita dengan menjadi rakyat yang lebih prihatin terhadap alam sekitar. [Ayat Contoh] Kumpulkan dan asingkanlah bahan-bahan buangan ataupun terpakai di rumah. Bungkuslah barang-barang yang dapat dipergunakan ataupun dikitar semula seperti botol plastik, surat khabar lama, dan tin aluminium, secara berasingan . Kemudian, hantarlah barang-barang ini ke pusat kitar semula yang berhampiran. Jadikanlah aktiviti ini aktiviti keluarga bulanan. [Ayat Penyimpul: Kesan] Saya pasti, keceriaan alam sekitar dan keharmonian hidup kita terjamin!

[Ayat Topik] Seterusnya, pembakaran sampah sarap secara terbuka hendaklah kita elakkan. [Ayat Huraian] Kegiatan ini tidak sihat kerana bukan sahaja mencemari alam sekitar malah memudaratkan kesihatan manusia. Sudikah kita hidup di Bumi yang diselubungi jerebu? Jadi, marilah kita menjadi penghuni Bumi yang lebih bertanggungjawab. [Ayat Contoh] Usahlah bakar daun-daun kering, sampah, ataupun tayar buruk sewenang-wenang; kononnya hendak membasmi nyamuk aedes. Sebaliknya, buanglah sampah sarap ke dalam tong sampah secara sistematik. Pekerja majlis perbandaran akan memungut sampah sarap ke tapak pelupusan sampah. [Ayat Penyimpul: Kesan] Dengan ini, kebersihan alam sekitar dan kesihatan kita nescaya terpelihara!

[Ayat Topik] Satu langkah mudah yang dapat kita lakukan ialah penjimatan elektrik. [Ayat Huraian] Penggunaan elektrik secara membazir bukan sahaja meningkatkan kos kehidupan bahkan mencemari alam sekitar. Jika kita menjimatkan penggunaan tenaga elektrik, kita dapat mengurangkan pembakaran bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik di stesen jana kuasa elektrik. Jadi, amalkanlah langkah jimat cermat. [Ayat Contoh] Misalnya, tutuplah suis lampu, kipas, alat pendingin udara, dan sebagainya apabila tidak diperlukan. Amalkanlah penjimatan elektrik di rumah dan di sekolah. [Ayat Penyimpul] Kesannya, bukan sahaja sumber alam semula jadi dapat dijimatkan bahkan Bumi kita dapat diselamatkan.

Hadirin yang saya harmati,

[Ayat Kesimpulan] Sebagai akhirulkalam syarahan saya pada pagi ini, saya ingin mengingatkan semua warga dewan bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab kita bersama. [Ayat Cadangan: Nasihat] Umat manusia perlu ingat bahawa dia dilantik sebagai khalifah Allah di atas muka bumi yang juga milik Allah. Maka, manusia tidak sepatutnya bertindak beraja di mata, bersultan di hati terhadap alam sekitar. Marilah kita bersama-sama berganding bahu dan menggembleng tenaga untuk menyelamatkan Bumi kita dari sekarang juga. Biarpun kecil, sumbangan ini amat bermakna. [Ayat Harapan] Sebelum saya mengakhiri syarahan saya, renungilah serangkap sajak daripada saya yang berbunyi:

Ini laut kita, lindungilah daripada pencemaran,

ini hutan kita, lindungilah daripada pemusnahan,

ini sungai kita, lindungilah daripada pembuangan,

ini Bumi kita, lindungilah daripada penodaan.

[Ayat Format] Sekian, terima kasih.

Disumbangkan oleh Cikgu Khairul bin Junid (Guru Cemerang)

KARANGAN CONTOH BAHAN RANGSANGAN

Tajuk karangan: Gejala lepak

Fokus karangan: Kesan-kesannya

[Ayat Rangsangan] Dewasa ini, gejala lepak meniti bibir dalam kalangan masyarakat. [Ayat Arahan] Gejala ini mendatangkan dampak negatif kepada kaum remaja.

[Ayat Topik 1] Gejala lepak memang membuang masa remaja. [Ayat Huraian] Mereka hanya berborak-borak kosong di tepi jalan raya ataupun di kompleks beli-belah. [Ayat Topik 2] Implikasinya, pelajaran mereka terjejas. [Ayat Huraian] Hal ini demikian kerana mereka mengabaikan kerja rumah dan tidak menelaah pelajaran. [Ayat Topik 3] Selain itu, masalah sosial semakin meruncing. [Ayat Huraian] Rata-rata kaki lepak terbabit dalam jenayah seperti vandalisme dan gengsterisme. [Ayat Topik 4] Natijahnya, imej negara tercemar. [Ayat Huraian] Hal ini menjejaskan industri pelancongan kita kerana keselamatan mereka terancam.

[Ayat Cadangan] Oleh itu, gejala lepak ini hendaklah dibendung. [Ayat Harapan] Dengan ini, masa depan generasi muda dan negara terjamin.

Disumbangkan oleh Cikgu Nordin bin Hj. Ghazali

Hak Cipta Terpelihara www.karanganspm.com

Jika hendak memetik karangan ini untuk tujuan P&P, sila nyatakan sumbernya. Kerjasama anda dihargai.

KARANGAN JENIS PERBINCANGAN

Tajuk karangan: Amalan berjimat cermat

 

Fokus karangan: Cara-cara ibu bapa memupuk amalan berjimat cermat dalam kalangan anak

[Ayat Rangsangan] Amalan berjimat cermat memang menjadi agenda perdana dalam kehidupan seharian. [Ayat Huraian] Malangnya, anak-anak remaja bersikap membazir dan memboros dari segi perbelanjaan serta penggunaan air dan elektrik. Mereka seolah-olah tidak menghargai nilai wang dan sumber alam. Dalam konteks ini, ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak agar menjadi insan yang mengamalkan budaya berjimat cermat dalam kehidupan. [Ayat Arahan] Persoalannya, bagaimanakah ibu bapa boleh melahirkan anak yang menghayati amalan berjimat cermat dalam segala aspek kehidupan?

[Ayat Topik 1] Antara langkah perdana dalam pemupukan amalan berjimat cermat dalam kalangan anak ialah ibu bapa perlu menjadi anjakan paradigma kepada anak mereka. [Ayat huraian] Mereka harus menjadi cermin perbandingan yang positif kepada anak-anak dalam segala aspek kehidupan kerana bapa borek anak rintik! [Ayat Contoh] Menurut pakar motivasi, Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah, setiap tindak-tanduk ataupun gerak-geri ibu bapa akan menjadi ikutan anak-anak. Misalnya, jika ayah bertelefon bimbit berjenama Nokia N95, anak lelaki pula hendak memiliki Nokia N97; jika ibu senantiasa tidak menutup pili air selepas menggunakannya, maka anak gadis pula akan senantiasa tidak menutup suis lampu. [Ayat Penyimpul] Jadi, ibu bapa haruslah menjadi contoh teladan yang sihat kepada anak.

[Ayat Topik 2] Selain menjadi modal insan yang ideal, ibu bapa perlu mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan seharian. [Ayat Huraian] Hal ini demikian kerana sikap boros tidak relevan lagi dalam kehidupan kita dalam zaman kegawatan ekonomi ini kerana mengundang musibah, iaitu kemiskinan dan kesengsaraan. [Ayat Contoh] Kita sering terdengar cerita seorang ayah berumah banglo dan berkereta mewah dahulu, tetapi sekarang berkain basah kering di pinggang. Kita bukan tidak boleh berkereta ataupun berumah, tetapi apa gunanya berkereta mewah dan berrumah banglo.  [Ayat Penyimpul] Pendek kata, anak-anak kita tidak akan mengamalkan sikap kesederhaan selagi ibu bapa mengagung-agungkan kemewahan.

[Ayat Topik 3] Ibu bapa juga perlu mengamalkan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dalam penerapan amalan berjimat cermat dalam kehidupan. [Ayat huraian] Dalam hal ini, ibu bapa perlu menekankan kepentingan 3R dalam usaha mencermatkan perbelanjaan dengan melibatkan semua ahli keluarga. [Ayat Contoh] Misalnya, anak-anak perlu dididik agar mengurangkan penggunaan air, tenaga elektrik, kertas tulisan, ubat gigi, syampu, pencuci muka, dan sebagainya. Selain itu, barang-barang terpakai seperti bekas air, beg sekolah, kasut dan sebagainya perlulah digunakan semula. Barang-barang yang tidak berguna pula dihantar ke pusat kitar semula.  [Ayat Penyimpul] Tegasnya, konsep  3R ini dapat memupuk tabiat berjimat cermat dalam kehidupan anak.

[Ayat Kesimpulan] Intihanya, kepentingan peranan ibu bapa dalam melahirkan anak yang berjimat cermat dalam kehidupan tidak dapat dinafikan. [Ayat Pandangan] Sesungguhnya, tabiat lama, yakni pembaziran dan pemborosan, sukar dikikis, tetapi boleh diubah secara beransur-ansur. [Ayat Cadangan] Dalam hal ini, ibu bapa perlu menonjolkan kesungguhan, kezaman, dan keiltizaman melalui teladan dan mengamalkannya sehingga konsep berjimat cermat ini menjadi sebahagian hidup kita. Pedoman orang tua-tua  “cermat masa banyak, jimat masa sedikit” dan “ingat sebelum kena, jimat sebelum habis” pula hendaklah dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita . [Ayat Harapan] Dengan ini, seisi keluarga dapat mencegap nikmat kebahagiaan, keharmonian dan kemakmuran.

Disumbangkan oleh Cikgu Mansor bin Tajuddin

Hak Cipta Terpelihara www.karanganspm.com

Jika hendak memetik karangan ini untuk tujuan P&P, sila nyatakan sumbernya. Kerjasama anda dihargai.

KARANGAN CONTOH GRED A

Tajuk karangan: Destinasi pelancongan bersejarah

Format karangan: Surat kiriman tidak rasmi

7, Jalan Nirvana,

Taman Nirvana,

71000 Melaka.

18 JULAI 2010.

Menemui sahabatku Dayang yang kini berada di Burnei, semoga sihat sentiasa. Saya sekeluarga di sini berada dalam keadaan sihat wal afiat.

Saudari,

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari kerana sudi menulis surat kepada saya tempoh hari. Saya kagum akan keistimewaan negara saudari. Dalam warkah saudari yang lepas, saudari ingin mengetahui keunikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Dalam warkah saya ini, saya akan menceritakan sebuah destinasi pelancongan yang kaya dengan nilai sejarah.

Salah sebuah destinasi pelancongan yang terkenal sebagai tempat bersejarah ialah negeri Melaka. Dengan kata lain, bagi mereka yang ingin menghayati tempat-tempat yang penuh dengan nilai sejarah, Melaka merupakan destinasi yang paling ideal. Selain sebagai tempat yang bersejarah, Melaka juga tersohor sebagai negeri yang kaya dengan tempat pelancongan, pusat beli-belah, dan rekreasi.

Saudari,

Melaka sememangnya kaya dengan kesan sejarahnya yang ditinggalkan oleh penjajah sejak 5 kurun yang lalu bermula dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka, Portugis, Belanda, dan era Kolonial Inggeris. Berhampiran dengan muara Sungai Melaka, medan bandar yang indah dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang berwarna merah dapat kita lihat. Di sini terdapat sebuah bangunan yang dahulunya pernah didiami oleh Gabenor Belanda, iaitu bangunan Stadhuys, yang telah dibina pada tahun 1650. Tidak jauh dari situ, kita akan melihat sebuah gereja yang besar, iaitu Christ Church, yang telah dibina pada tahun 1793. Gereja ini merupakan sebuah gereja Protestan yang tertua di Malaysia. Di kawasan medan ini juga, para pelancong dapat melihat sebuah menara jam yang bersejarah pada abad yang ke-19 dan sebuah Pancutan Air Ratu Victoria yang menarik ciptaannya.

Selain Gereja Christ Church, terdapat sebuah gereja lagi di Jalan Laksamana, iaitu Gereja St. Francis Xavier yang telah dibina pada tahun 1849. Manakala di atas Bukit St.Paul pula tersergam indah Gereja St. Paul. Di pekarangan gereja ini, para pengunjung dapat melihat sebuah boneka untuk memperingati St. Xavier dan kuburnya yang kosong. Di kaki bukit ini jelas dapat dilihat peninggalan pintu gerbang terakhir kubu Portugis yang kuat, iaitu A Famosa yang telah dibina pada pertengahan abad ke-16. Tidak jauh dari pintu gerbang ini, sebuah istana lama telah dibina semula berdasarkan istana Sultan Mansor Shah. Berhampiran dengan istana ini juga tersergam indah sebuah bangunan lama yang dinamakan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan yang dijadikan sebuah muzium untuk memperingati sejarah perjuangan kemerdekaan negara.

Saudari,

Untuk pengetahuan saudari, tempat-tempat pelancongan yang lain yang mesti dikunjungi para pelancong termasuklah Bukit China, Dataran Belanda, Jonker Street, Melaka Street, Muzium Maritim Melaka, Taman Mini Malaysia, Masjid Pulau Melaka, Seri Malaysia Melaka, dan sebagainya. Di samping itu, negeri Melaka kaya dengan makanan tradisional, kebudayaan, dan perayaan keagamaan.

Jadi, saya berharap bahawa jika saudari ingin menghayati keisitimewaan destinasi pelancongan ini, bolehlah datang sendiri ke negeri ini.  Sebagai sahabat yang setia, saya mengalu-alukan kedatangan saudari dengan tangan terbuka. Luangkanlah sedikit masa dan kunjungilah negeri Melaka Bandar Bersejarah ini. Kata orang tua-tua, “Jauh perjalanan luas pemandangan!”.

Sampai di sini sahaja coretan saya buat saudari di sana. Dalam warkah ini, telah saya sertakan beberapa keping gambar tempat-tempat bersejarah. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam lembaran yang akan datang.

Sahabatmu,

Wahida

Disumbangkan oleh Cikgu Wahida binti Che’ Din

Hak Cipta Terpelihara www.karanganspm.com

Jika hendak memetik karangan ini untuk tujuan P&P, jika nyatakan sumbernya. Kerjasama anda dihargai.

Fokus BMPMR 2010 Membership

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

- Kemalangan Jalan Raya

Karangan Respons Terbuka / Umum

- Membalas Jasa Ibu Bapa

KAJIAN NOVEL (FOKUS TINGKATAN 2 & 3)

- sama ada binaan plot ataupun teknik plot + peristiwa / tema & peristiwa / latar masyarakat & contoh peristiwa / nilai keberanian

NOTA: KESEMUA TOPIK DI ATAS BUKANNYA SOALAN-SOALAN RAMALAN. TOPIK-TOPIK INI HANYA SEBAGAI PANDUAN UNTUK MEMBUAT PERSEDIAAN. SESAL DAHULU PENDAPATAN, SESAL KEMUDIAN TIDAK BERGUNA!!!

SISTEM BAHASA

1.0 KATA KERJA TERBITAN

1.1     temu

(a)    bertemu / menemui/ menemukan /  mempertemukan guru kaunseling

(b)    bertemu / menemui / menemukan /  mempertemukan kesalahan ejaan

(c)    bertemu / menemui/ menemukan /  mempertemukan anak dengan ibu

 

1.2 tanya

(a)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan ibu bapanya

(c)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan masalahnya

(d)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan khabarnya

 

1.3     oleh

(a)    beroleh / memperoleh /  memperolehi kemenangan (KKI) 

(b)    beroleh / memperoleh /  memperolehi kejayaan (KKT)

 

1.3     beli

(a)    membeli / membelikan telefon bimbit untuk anaknya

(b)    membeli / membelikan anaknya telefon bimbit

 

1.4     dalam:

(a)    mendalami / mendalamkan bidang linguistik

(b)    mendalami / mendalamkan ilmu pengetahuan

(c) mendalamkan / memperdalam / memperdalamkan sungai

 

1.5     salah

(a)    menyalahi /  menyalahkan peraturan lalu lintas

(b)    menyalahi /  menyalahkan pihak sekolah

 

1.6     kirim

(a)    mengirimi / mengirimkan anaknya wang

(b) mengirimi / mengirimkan wang kepada anaknya

1.7     jatuh

(a)    menjatuhi / menjatuhkan pesalah itu hukuman penjara

(b) menjatuhi / menjatuhkan hukuman

 

1.8     jalan

(a)    menjalani / menjalankan pembedahan/hukuman/latihan

(b) menjalani / menjalankan tugas/tanggungjawab

 

1.9     ingat

(a)    mengingati / memperingati tragedi/peristiwa

(b) mengingati / mengingatkan / memperingati para peserta/pelajar agar …

(c) mengingati / mengingatkan / memperingati jasa bakti para pahlawan

1.10   cebur

(a)    menceburi / menceburkan bidang perniagaan

(b) menceburi / menceburkan diri dalam bidang perniagaan

 

1.11   jauh

(a)    menjauhi / menjauhkan penagih dadah

(b) menjauhi / menjauhkan diri daripada penagih dadah

 

1.12   baca

(a)    membaca / membacakan surat itu untuk ayahnya

(b) membaca / membacakan ayahnya surat itu

 

1.13   cerita

(a) menceritai /  menceritakan anak-anak buahnya riwayat hidupnya

(b)   menceritai /  menceritakan riwayat hidupnya kepada anak-anak buahnya

 

1.14   kotor

(a)    sampah sarap mengotori / mengotorkan sungai
(b)    penduduk kampung mengotori / mengotorkan sungai

 

1.15   cemar

(a)    perbuatan curangnya mencemari / mencemarkan imej keluarganya

(b)    dia mencemari / mencemarkan imej keluarganya

 

1.16   basah

(a)    keringat membasahi / membasahkan tubuhnya

(b)    dia membasahi / membasahkan tubuhnya

 

1.17   hias

(a)    ayah menghias / menghiasi / menghiaskan halaman rumah dengan pokok-pokok hiasan

(b)    ayah menghias / menghiasi / menghiaskan pokok-pokok hiasan di halaman rumah

(c)    pokok-pokok rumah menghias / menghiasi / menghiaskan halaman rumahnya

1.18   pagar

(a)    Pak Abu memagar / memagari / memagarkan kebunnya dengan pokok-pokok buluh

(b)    Pak Abu memagar / memagari / memagarkan pokok-pokok buluh di kebunnya

(c)    pokok-pokok buluh memagar / memagari / memagarkan kebun Pak Abu

 

1.19   terang

(a)    lampu minyak menerangi / menerangkan ruang tamu

(b) menerangi / menerangkan fenomena kesan rumah hijau

 

1.20   baik

(a) membaiki / membaikkan jalan raya yang rosak

(b) membaiki / membaikkan penyakit (bkn kesihatan)

1.21   halus

(a) menghalusi / menghaluskan perkara itu

(b) menghalusi / menghaluskan mata pensilnya

 

1.22   beri

(a) memberi /  memberikan anaknya nasihat

(b) memberi /  memberikan nasihat kepada anaknya

 

1.23   serta

(a)    menyertai / menyertakan peraduan itu

(b)    menyertai / menyertakan sijil-sijil peperiksaan bersama-sama borang permohonan

 

1.24   anugerah

(a) menganugerahi / menganugerahkan pahlawan itu pingat kehormatan

(b)    menganugerahi / menganugerahkan pingat kehormatan kepada pahlawan itu

 

1.25   hidang

(a)    menghidangi / menghidangkan tetamu itu sepinggan kuih

(b)    menghidangi / menghidangkan sepinggan kuih kepada tetamu itu

 

 

1.26   cucur

(a)    mencucuri / mencucurkan kami rahmat

(b)    mencucuri / mencucurkan rahmat kepada kami

 

1.27   hamba

(a)    memperhamba / memperhambakan orang gajinya

(b)    memperhamba / memperhambakan dirinya kepada sultan

1.28   isteri

(a)    memperisteri / memperisterkan gadis kampung

(b)    memperisteri / memperisterkan anak lelakinya dengan gadis dari seberang

1.29   suami

(a)    mempersuami / mempersuamikan pemain bola sepak yang terkenal itu

(b)    mempersuami / mempersuamikan anak gadisnya dengan seorang doktor

 

1.30   dua

(a)    menduakan / memperdua Tuhan

(b)    menduakan / memperdua / memperduakan hasil / untung

1.31 lupa

(a)        melupai / melupakan peristiwa itu

(b)       melupai / melupakanpesanan ibunya

2.0  KATA NAMA TERBITAN

2.1     temu(a)  (mereka) bertemu  > pertemuan

(b)    menemukan (kesalahan ejaan)      >  penemuan

2.2     kembang

(a)  (bahasa Melayu) berkembang           > perkembangan

(b)  mengembangkan (agama Islam)        > pengembangan

2.3     langgar

(a)  berlanggar (bkn kenderaan)  > perlanggaran

(b)  melanggar (bkn peraturan)     > pelanggaran

2.4     air

(a)  berair (bkn laut)       >  perairan

(b) mengairi (bkn tanah pertanian)      > pengairan

2.5     buat

(a)  berbuat (salah laku)         > perbuatan

(b)    membuat (kerusi meja)     > pembuatan

2.6     siar

(a)  bersiar-siar             >  persiaran

(b)  menyiarkan (berita)      > penyiaran

NOTA: bkn = berkenaan

3.0 PENGIMBUHAN

3.1   membaiki / membaikkan / memperbaiki kereta yang rosak

3.3   menyetujui / mempersetujui rancangannya

3.4   menghidap / menghidapi penyakit

3.5   meyakinkan / menyakinkan ibu bapanya

3.6   meyakini / menyakini kejujurannya

3.7   menghadkan / mengehadkan bilangan peserta

3.8   merancang / merancangkan pembangunan

3.9   beroleh / memperoleh / memperolehi kejayaan

3.10 memperlahan / memperlahankan kenderaannya

3.11 merunding / merundingkan projek itu

3.12 membanyakkan / memperbanyak / memperbanyakkan bahan makanan

3.13 menggiatkan / mempergiat / mempergiatkan usaha

3.14 mencontoh / mencontohi gaya pakaian bintang filem

3.15 menguasai / memperkuasai perlawanan

3.16 mendalami /mendalamkan /  memperdalami bidang bahasa

3.17 mengakui / memperakui kesalahannya

3.18 memperakui / memperakukan mutu barangan

3.19 menghalusi / memperhalusi perkara itu

3.20 merindui / merindukan anak bongsunya

3.21 membasmi / membasmikan nyamuk

3.22 membanteras / membanteraskan jenayah

3.23 memberantas / memberantaskan perosak tanaman

3.24 memperalat / memperalatkan pemuda-pemuda itu

3.25 memperdaya / memperdayakan anak-anak gadis

3.26 memperkacang / memperkacangkan harta orang tuanya

3.27 mempercepat / mempercepatkan langkahnya

3.28 memperkemas / memperkemaskan kamat bacaannya

3.29 memperkebuni / memperkebunkan tanah terbiar itu

3.30 pekarangan / perkarangan istana

3.31 pelantikan / perlantikan pengerusi

3.32 destinasipelancongan / perlancongan

3.33 kawasan pedalaman / pendalaman

3.34 kerja-kerja pedalaman / pendalaman dasar sungai

3.35 pelumbaan / perlumbaan haram

3.36 pelaksanaan / perlaksanaan projek pembangunan

AKAN DISAMBUNG …

SOALAN PENGGUNAAN KATA DALAM AYAT

Isu Pelancongan

Dasar Kementerian Pelancongan Malaysia

Visi

 1. Membangunkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia.

Misi

 1. Bekerjasama dengan semua penggiat industri untuk meletakkan industri pelancongan sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi yang lestari.

Dasar Pelancongan Negara

 1. Menjadikan Industri Pelancongan Negara sebagai satu sektor utama, lestari, berdaya maju dan berkualiti dalam memberikan sumbangan kepada pembangunan negara.

Objektif

 1. Meningkatkan sumbangan sektor pelancongan kepada ekonomi negara
 2. Memperkasakan komuniti luar bandar melalui aktiviti pelancongan luar bandar
 3. Memangkin pembangunan 1Malaysia melalui aktiviti pelancongan

Fungsi

 1. Menggubal dasar pelancongan negara bagi mencapai visi, misi dan objektif kementerian
 2. Melaksanakan dasar-dasar berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan industri pelancongan
 3. Menyeleras, memantau dan menilai keberkesanan program dan projek pelancongan

AGROPELANCONGAN

 1. Agropelancongan merupakan satu konsep pelancongan yang berkembang pesat kerana Malaysia menawarkan pelbagai aktiviti berkaitan dengan sektor pertanian dan perladangan kepada para pelancong. Malaysia sebagai negara yang kaya dengan hasil pertanian mempunyai hasil bumi yang subur dan pelbagai.
 2. Antara aktiviti yang mendapat sambutan dalam agropelancongan ini ialah lawatan ke dusun buah-buah dan ladang ternakan, penyelidikan, inap desa (homestay) dan sebagainya.
 3. Agensi utama yang membangunkan agropelancongan ialah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani sementara Kementerian Pelancongan membantu dari aspek promosi.

Laman ini dalam proses pembikinan!

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa (1)

Soalan 3(a):Membina ayat daripada enam perkataan yang dikemukakan

Soalan 3(b): Menukarkan ayat, menyambungkan ayat, memisahkan ayat, dan menganalisis ayat

Soalan 3(c): Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan

Soalan 3(d): Mengenal pasti kesalahan kata/istilah dan kesalahan bahasa

Soalan 3(e): Peribahasa

Para pelajar,

Banyak pelajar yang tidak mahir dalam pembinaan ayat. Jawapan yang ditampilkan tidak memuaskan dari segi maksud dan penggunaannya, yakni taksa. Implikasinya, markah penuh tidak diberikan.

Kesalahan yang kerap ditemukan ialah:

 • tidak dapat membina ayat yang jelas maksud dan penggunaanya;
 • membina ayat yang sama maksud;
 • kesalahan bahasa amat ketara; dan
 • kesalahan mekanis juga terserlah.

SOALAN 3 (a): ASPEK MEMBINA AYAT

CONTOH SOALAN SPM

SOALAN 3(b): ASPEK SINTAKSIS

Sepanjang pengalaman saya, pelajar SPM memandang ringan terhadap aspek sistem bahasa, khususnya aspek sintaksis. Jawapan pelajar cukup lemah sehingga mendedahkan kejahilan pelajar tentang pengetahuan bahasa dan kemahiran tatabahasa.

Sebagai bukti, sila cuba menjawab soalan ini.

Boleh? Jika tidak, AWAS! Janganlah terhantuk baru tengadah!!!

TIPSPM 2010: Satu bentuk aspek soalan menukarkan ayat yang TIDAK HARUS DIABAIKAN ialah AYAT SONSANG.  Demi memudahkan pemahaman konsep ayat songsang, formula menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang telah saya paparkan di bawah.

SOALAN 3 (c) : ASPEK MEMBETULKAN KESALAHAN EJAAN DAN PENGGUNAAN IMBUHAN.

Para pelajar juga lemah dari segi ejaan dan morfologi, khususnya kata terbitan ataupun kata berimbuhan. Ingat, alah bisa tegal biasa!

Adakah anda sudah beriap siaga untuk BMSPM? Cuba latihan ini.

Ketika menjawab aspek ini, anda hanya perlu mencatat kesalahan dan menyatakan pembetulan (jawapan yang betul).  Dengan erti kata lain, seluruh ayat tidak perlu disalin. Ingat, anda tidak boleh mencatat lebih daripada dua kesalahan; pastikan anda hanya membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.

SOALAN 3 (d): ASPEK MEMBETULKAN KATA/ISTILAH DAN TATABAHASA

Rata-rata pelajar / calon SPM menampilkan jawapan yang agak mengecewakan. Hal ini demikian kerana anda tidak dapat mengenal pasti kesalahan sistem bahasa/tatabahasa dengan tepat gara-gara penguasaan bahasa yang lemah.

Besarlah harapan saya bahawa anda akan memperbanyak latihan aspek ini. Sediakanlah payung sebelum hujan!

PERINGATAN!

Soalan 3(d) menguji anda tentang kesalahan penggunaan kata/istilah dan tatabahasa sahaja. Maka, janganlah membetulkan imbuhan (mengurus sepatutnya menguruskan) ataupun membetulkan ejaan (sampah sarap sepatutnya sampah-sarap). Kesalahan ini kerap dilakukan oleh para pelajar.

SOALAN 3(e): ASPEK PERIBAHASA

Salah lagi aspek bahasa yang dibenci oleh para pelajar ialah peribahasa. Seandainya anda benci akan peribahasa, masakan anda dapat menguasainya. Anda seharusnya menghayati peribahasa Melayu dan berprakarsa untuk mempelajarinya. Ingat, yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang!

TIP SPM: Pelajarilah semua peribahasa yang terkandung dalam BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 & 5.

Ujian Lisan Berkumpulan (Format Forum)

UJIAN LISAN BERKUMPULAN
PERBINCANGAN ILMIAH: FORUM

TAJUK: MELESTARIKAN ALAM SEKITAR
Sumber: BLOG CIKGU JANA IBRAHIM

Disunting oleh: CIKGU IBRAHIM SAAD (Munsyi Dewan)

NOTA: Besarlah harapan saya bahawa para pelajar dapat memanfaatkan format forum ini, bukannya ‘copy-and-paste’ karya orang lain.

CONTOH FORUM

Dewasa  ini, arus modenisasi memesatkan pembangunan negara. Pelbagai projek sosioekonomi dijalankan dengan begitu rancak namun secara tidak sedar alam sekitar sudah terjejas. Satu kemelut yang terpaksa dihadapi oleh negara kita. Kita sebenarnya tersepit antara keinginan menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara, bak kata peribahasa “ditelan mati mak, diluah mati bapa”.  Untuk melihat isu ini dengan lebih jelas, satu perbincangan ilmiah telah dianjurkan oleh Persatuan Pencinta Alam Sekitar Daerah Johor Bahru sempena kempen “Sayangi Bumi Kita”

Pengerusi: Salam sejahtera kepada hadirin sekalian.  Saya Profesor Nasir Ibrahim mengucapkan selamat datang kepada semua yang ada di sini. Semoga kedatangan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ilmu ini diberkati Tuhan.  Sempena kempen “Sayangi Bumi Kita” yang sedang berlangsung di seluruh negara, Persatuan Pencinta Alam Sekitar Johor Bahru mengambil kesempatan untuk bersama-sama membantu kerajaan memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan alam ini kepada kita. Visual yang ditayangkan kepada kita sebentar tadi menunjukkan betapa hebatnya serangan pencemaran di seantero dunia. Hal ini amat mengerikan kerana selama ini kita semua hidup dalam sebiji “belon” yang terlalu kotor.

Oleh itu, bagi membincangkan fenomena ini dengan lebih spesifik dan bermaklumat, penganjur telah menngundang tiga orang tokoh yang terlibat dalam pelestarian alam sekitar secara langsung, iaitu di sebelah kanan saya ialah Datuk Muhammad Hafiz Ali,  Pengarah Jabatan Metreolagi Malaysia.  Di sebelah kiri pula ialah Dr. Wong Xin Yi, aktivis pencinta alam yang sangat aktif di peringkat antarabangsa. Beliau bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Pembangunan Alam Sekitar , Universiti Sains Malaysia. Di hujung sana pula, Datuk Aisyamariam Ulza , Setiausaha Kerja bagi Kementerian Sains dan Alam Sekitar, Putrajaya.

Selamat datang semuanya ke majlis ini. Baiklah, semua yang berlaku mesti ada pokok pangkalnya, begitu juga dengan isu ini. Terlalu banyak pendapat yang diutarakan tentang pencemaran air, udara dan bunyi. Oleh itu,  kita dengar pendapat Dr. Wong Xin Yi tentang persoalan ini.  Silakan Doktor.

Dr. Wong Xin Yi: Terima kasih Profesor Nasir . Sebelum saya membincangkan punca-puncanya,  saya rasa lebih baik diterangklan terlebih dahulu maksud pencemaran. Pencemaran alam sekitar membawa maksud perbuatan mencemarkan alam sekitar dengan unsur-unsur yang kotor. Maka, sesuatu yang pada asalnya bersih dan dapat digunakan dengan baik dan selamat telah menjadi kotor dan mendatangkan kemudaratan apabila digunakan.

Punca-punca yang diwartakan  sebagai penyebab pencemaran terbahagi kepada dua jenis.  Pertama,  pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi dan kedua, Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia.

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi ialah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan, gempa bumi, dan sebagainya.  Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia ialah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja. Antaranya ialah pencemaran udara;  contohnya  gas-gas beracun dan zarah-zarah yang terperangkap hasil daripada asap kenderaan, jerebu daripada kesan pembakaran secara terbuka, dan sebagainya. Pencemaran air pula disebabkan oleh pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia, haba, pembuangan sampah dan sebagainya.  Pencemaran tanah pula berpunca daripada pemusnahan hutan akibat pembalakan, pembuangan sisa-sisa kimia, dan sisa-sisa pepejal .

Saya rujuk pencemaran akibat aktiviti manusia sebagai perbincangan. Di Malaysia, hampir 90 -95% kawasan pedalaman telah mempunyai sistem jalan raya. Hal ini bermakna, jumlah kenderaan bermotor di negara kita telah meningkat secara keseluruhannya. Namun begitu, kenderaan bermotor merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara di negara kita. Rujukan saya seterusnya ialah pencemaran laut.  Lebih 90% daripada punca pencemaran laut disebabkan oleh aktiviti manusia dan baki 10% berpunca daripada sektor perkapalan. Dapatan ini berdasarkan kajian Persatuan Pencinta Alam, bertajuk  ”Tumpahan Minyak Yang Meracuni Perairan Malaysia”, yang disiarkan dalam majalah Dewan Kosmik (Mac), DBP, Kuala Lumpur, 1995, m.s.:53-55) Bagi pencemaran tanah pula, saya rujuk pada penerokaan hutan. Hutan memang mempunyai nilai komersial dalam ekonomi negara. Hutan didapati membekalkan kayu balak dan kertas yang merupakan  sumber penting bagi pendapatan mata wang asing . Di kawasan tropika, rotan dianggarkan menyumbangkan nilai tahunan sebanyak RM 1200 juta setahun dalam perdagangan dunia. Akan tetapi,  pengeksploitasian hutan yang melampau untuk tujuan pembalakan, pertanian, perternakan, dan sebagainya telah mengakibatkan pencemaran alam yang sangat dahsyat .

Oleh itu, jelaslah pencemaran alam sekitar banyak dilakukan oleh tangan-tangan manusia berbanding dengan kejadian pencemaran semula jadi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan ribut taufan. Setakat ini sahaja pendapat saya tentang punca-punca pencemaran,  saudara pengerusi.

Pengerusi: Terima kasih Dr. Wong Xin Yi kerana memberikan pandangan yang bernas. Jika teliti, memang benar pencemaran banyak dicetuskan oleh manusia sendiri. Apabila keuntungan yang tergambar di hadapan mata, nilai-nilai murni tidak lagi menjadi pegangan. Yang menyedihkan ialah semua penduduk dunia merasai kesan negatifnya sedangkan yang melakukan kerosakan hanyalah segelintir manusia. Bagi melihat sejauh mana fenomena buruk pencemaran ini, kita tujukan permasalahan ini kepada Dato’  Muhammad Hafiz Ali.  Silakan Datuk.

Dato’ M. Hafiz Ali: Terima kasih saudara Nasir. Tentang kesan buruk pencemaran ini,  saya berpendapat bahawa semua rakyat Malaysia telah mengetahui dan menontonnya di televisyen atau melayari Internet. Kesan yang amat dirasai sekarang gara-gara pencemaran udara ialah pemanasan global yang semakin meningkat dari hari ke hari. Pemanasan global telah mengubah cuaca dan sistem iklim dunia. Ribut taufan, misalnya,  berlaku dengan amat kerap.  Selain itu, berlakunya pencemaran serius secara global seperti kesan rumah hijau,  pemusnahan ozon dan hujan asid.  Sementara itu, pengeluaran gas monoksida, iaitu sejenis gas beracun yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup.  Sejenis  unsur lagi yang boleh terhasil melalui penggunaan kenderaan bermotor ialah plumbum, iaitu sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kerosakan otak, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak .

Seterusnya, kita lihat pula kesan pencemaran air.  Saya ambil bukti yang berlaku di Jepun iaitu Teluk Minamata, Jepun. Pencemaran toksik terdapat dalam air menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan penuturan yang tidak betul.  Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut.  Simptom yang disebabkan oleh keracunan raksa ini telah membabitkan beratus-ratus keluarga nelayan. Penyakit ini seterusnya dikenali sebagai penyakit Minamata.

Kesan pencemaran bukan sahaja dialami oleh manusia bahkan turut memberikan kesan kepada hidupan yang lain. Antara kesan pencemaran yang banyak membunuh hidupan akuatik di perairan cetek ialah kesan tumpahan minyak ke laut. Apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran dengan persisiran pantai,  lapisan minyak yang mengancam hidupan laut serta burung terbentuk. Tumpuhan tersebut juga turut menjejaskan tumbesaran dan kesuburan plankton yang boleh mengurangkan pembiakan makanan laut  dalam jangka panjang akan mengancam sumber pendapatan ataupun periuk nasi nelayan.

Antara kesan yang dianggap kronik ialah anomalia, iaitu pembesaran tubuh dan tingkah laku yang tidak normal  serta kurang daya ketahanan badan kesan penggunaan sumber air yang tersebut. Demikianlah sedikit banyak pendapat saya saudara pengerusi.

Pengerusi: Terima kasih Dato’. Nampaknya, dampak ataupun impak pencemaran ini bukanlah sekadar berlaku di negara kita yang tidak diselia rapi . Oleh itu, beberapa langkah perlu dikenal pasti untuk mengatasi isu yang serius ini.  Saya mempersilakan Datuk Aisyamariam Ulza memperkatakan langkah-langkah yang telah, sedang dan akan diambil oleh kementeriaan beliau.

Datuk Aisyamariam: Terima kasih dan salah sejahtera semua. Apabila disebut Kementerian Sains & Alam Sekitar ini, yang tergambar ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Antara langkah yang telah dilaksanakan ialah menggalakkan orang ramai menggunakan petrol tanpa plumbum bagi kenderaan bermotor. Mencari alternatif  selain minyak juga adalah penting bagi tujuan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Dua bahan alternatif yang dicadangkan ialah gas asli (natural gas) dan Propana.

Dewasa ini, kajian bagi menghasilkan minyak enjin biomassa daripada tumbuh-tumbuhan sedang giat dijalankan. Contohnya di negara kita, ahli sains telah pun menemukan sejenis minyak daripada kelapa sawit yang boleh mengurangkan pencemaran udara tanpa menjejaskan kecekapan enjin. Sungguhpun penemuan ini masih terlalu baru untuk dipastikan sama ada minyak ini praktikal ataupun tidak,  alternatif  ini patut dijadikan satu titik permulaan bagi meningkatkan usaha kita ke arah mencapai konsep pembangunan berterusan yang perihatin terhadap persekitaran.

Di peringkat antarabangsa, Malaysia dan Indonesia melalui ASEAN telah menyalurkan pandangan mereka mengenai isu-isu Selat Melaka. Satu rancangan yang dikenali sebagai Rancangan Kontigensi Kebangsaan Mengawal Tumpahan Minyak telah diadakan di Jabatan Alam Sekitar . Objektif  kerjasama serantau ini ialah bagi merealisasikan kerjasama serantau untuk membolehkan satu tindakan serta-merta dijalankan bagi mengawal tumpahan minyak yang tertumpah di perairan Malaysia . Demikianlah sahaja,  antara langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kita bagi menangani isu ini.

Pengerusi: Demikianlah pandangan-pandangan daripada panel jemputan kita pada kali ini.  Semoga,  segala maklumat yang diperoleh dalam malis ilmu ini memberikan kesedaran kepada kita. Yang dapat disimpulkan ialah pencemaran sebenarnya hasil kerja tangan-tangan rakus sebahagian daripada kita.  Sewajarnya kita sedar bahawa bumi ini sahajalah tempat tinggal kita. Oleh itu, sama-sama kita memulihara keindahan alam sekitar kita. Sekian, terima kasih.

Pengetahuan & Kemahiran Bahasa (2)

Janganlah terhantuk baru tengadah!!! Demikianlah nasihat dan teguran ibu bapa kita. Malangnya, pesanan ini “didengar ada, dipakai tidak”. Sebagai bakal calon SPM, anda patut membuat persiapan yang sewajar, yakni banyak membuat LATIHAN, agar anda dapat membaiki kelemahan anda. Jika anda banyak membuat latihan bermakna “separuh daripada pertempuran telah dimenangi”.

NOTA: Munsyi Bahasa Melayu dibenarkan memanfaatkan PRAKTIS KENDIRI ini untuk P&P dalam kelas.

PRAKTIS KENDIRI 1: MEMBINA AYAT

Aspek Membina Ayat: Kata Yang Berimbuhan (1)

(i)     menemui                                -               menemukan

(ii)   mendalami                             –               mendalamkan

(ii)   menjalani                                -               menjalankan

[6 markah]

Aspek Membina Ayat : Kata Majmuk (2)

(i)   janji temu

(ii)  pokok pangkal

(iii) penyumbang utama

(iv) pangkuan keluarga

(v)  alat pandang dengar

(vi) pas lawatan sosial

[6 markah]

JAWAPAN

Aspek Membina Ayat: Kata Yang Berimbuhan (1)

(i)     Saya bercadang untuk menemui guru kaunseling untuk membincangkan masalah pelajaran.

(ii)   Polis telah menemukan kereta yang digunakan oleh perompak itu di sebuah ladang getah.

(iii) Sebagai pakar bahasa, beliau tekun mendalami bidang lingiustik.

(iv) Dia pergi ke London untuk mendalamkan pengetahuannya dalam bidang perubatan.

(v)  Amin membuka syarikatnya sendiri setelah menjalani kursus perniagaan selama dua tahun.

(vi) Pak Leman tidak berasa susah atau berat untuk menjalankan tugasnya sbg seorang penarik beca.

Aspek Membina Ayat: Kata Yang Berimbuhan (2)

(i)    Beliau tidak dapat menghadiri janji temu kerana ada urusan penting.

(ii)  Keruntuhan rumah tangga merupakan pokok pangkal masalah sosial dalam kalangan remaja.

(iii) Sektor pelancongan merupakan antara penyumbang utama kepada ekonomi negara.

(iv) Alat pandang dengar ataupun media massa memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita.

(v)  Setelah menjalani pemulihan di pusat pemulihan akhlak, dia pun pulang ke pangkuan keluarga.

(vi) Warga Indonesia itu ditahan oleh pegawai polis  kerana menyalahgunakan pas lawatan sosial.

Disumbangkan oleh Cikgu Mazlan bin Mat Noh (Guru Cemerlang)

Hak Cipta Terpelihara oleh karanganspm.com


PRAKTIS KENDIRI 2 : MENGANALISIS AYAT

Baca petikan di bawah ini dan kemudian jawapan soalan-soalan berikutnya.

KOTA BAHARU, 22 Ogos — [1] Seorang pelajar tahun dua cedera ringan di mata, muka dan tangan kirinya apabila mercun bola dijumpainya meletup. [2] Muhammad Aman Azrol Che Senik, 8, sedang bermain di padang permainan dan menjumpai mercun berkenaan. [3] Mangsa dan adiknya, Muhammad Azin, 5, cuba menyalakan mercun itu. [4] Mereka mencampakkannya ke dalam api yang telah dibakar dengan kertas. [5] Hal ini menyebabkan mercun itu meletup. [6] Serpihan bahangnya terkena mangsa.

(i)  Berdasarkan ayat [1], nyatakan frasa nama subjek dan klausa bawahan.

[2 markah]

Frasa nama subjek: ………………………………………………………………………..

Klausa bawahan: …………………………………………………………………………..

(ii) Berdasarkan ayat [2], nyatakan frasa kerja intransitif dan frasa kerja transitif.

[2 markah]

Frasa kerja intransitif : ………………………………………………………………………

Frasa kerja transitif: ………………………………………………………………………….

(iii) Pancangkan ayat [3] hingga ayat [6] untuk menjadi ayat majmuk.

[2 markah]

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

JAWAPAN

(i)  Frasa nama subjek: Seorang pelajar tahun dua [1m]

Klausa bawahan: apabila mercun bola dijumpainya meletup [1m]

(ii) Frasa kerja intransitif: sedang bermain [1m]

Frasa kerja transitif:  menjumpai mercun berkenaan [1m]

(iii) Ayat Mamjuk: Mangsa dan adiknya, Muhammad Azin, 5, cuba menyalakan mercun itu dengan mencampakkannya ke dalam api yang telah dibakar dengan kertas menyebabkan mercun itu meletup dan serpihan bahangnya terkena mangsa.

NOTA: Tahun ini mungkin ada KEJUTAN; kemungkinan bentuk soalan di atas akan diketengahkan. Berikan perhatian kepada jenis-jenis kata, ayat dan klausa.

Disumbangkan oleh Cikgu Sabrini bin Mansur Abdullah

Hak Cipta Terpelihara oleh karanganspm.com

PRAKTIS KENDIRI 3

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (1)

(i)  Wanita warga asing yang bekerja sebagai tukang urut ditahan kerana menyalahgunakan pas kunjungan sosial mereka di dalam serbuan polis di sebuah pusat     urut tradisional.

(ii) Kerajaan mengambil keputusan untuk memansuhkan pemberiankemudahan visa sewaktu ketibaan kepada para-para pelancong asing mulai hari ini.

(iii) Bapa kepada kanak-kanak perempuan berusia lima tahun yang meninggal dunia dipercayai akibat terjatuh daripada meja direman selama tiga hari bagi membantu kajian.

[6 markah]

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (2)

(i)  Dua orang wanita maut sementara dua orang rakan mereka cedera apabila kereta dinaiki tergelincir lalu merempuh tiang papan tanda.

(ii) Beliau turut mendesak orang ramai di sekitar kawasan berdekatan supaya menghubungi polis sekiranya ternampak pendatang asing yang di dalam keadaan mencurigakan.

(iii) Jangan hanya kerana kepentingan politik yang sempit, ada di dalam kalangan kita sanggup menggadaikan keharmonian kaum dan masa depan negara.

[6 markah]

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (3)

(i)  Saya amat mengalu-alukan tugas pelbagai pihak membantu kerajaan memperkukuh perpaduan dengan pelbagai program yang bermanfaat.

(ii) Kemelesetan pelaburan langsung asing  ke negara ini adalah disebabkan pelabur asing tidak mempunyai wang untuk dilaburkan

(iii) Keadaan ekonomi Eropah dan Amerika Syarikat tergugat ekoran krisis kewangan yang melanda negara terbabit sehingga ramai rakyatnya yang menganggur.

[6 markah]

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (4)

(i)  Perkahwinan merupakan kemuncak ikatan kasih sayang antara teruna dan dara selepas sekian lama menghayati hati budi masing-masing.

(ii) Hasil kaji siasat terhadap mayat itu, kematian mangsa disebabkan oleh hentakan benda keras pada belakang kepalanya

(iii) Gejala bekalan air yang kritikal mengganggu kelancaran operasi dan perkhidmatan yang ditawarkan di dalam hospital berkenaan.

[6 markah]

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (5)

(i)  Dua orang pekerja warga Bangladesh yang dipercayai mempunyai hubungan kekeluargaan menempuh maut selepas tertimbus di dalam tapak pembinaan loji kumbahan.

(ii) Seramai 1,490 orang rakyat negara ini sedang menjalani hukuman penjara di pelbagai negara-negara dengan hampir separuh daripadanya kerana kesalahan penjualan dadah.

(iii) Kerajaan Pusat akan mengedarkan wang ihsan sebanyak RM14 juta pada 70,000 orang pelajar yang layak sebelum Hari Raya Aidilfitri ini.

JAWAPAN

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (1)

(i)   kunjungan sepatutnya lawatan ; di dalam sepatutnya dalam

(ii)  memansuhkan sepatutnya membatalkan ; para-para sepatutnya para

(iii) kajian sepatutnya siasatan ; daripada sepatutnya dari

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (2)

(i)   terpesong sepatutnya terbabas ; sementara sepatutnya manakala

(ii)  mendesak sepatutnya menggesa/menyeru/meminta ; di dalam  sepatutnya dalam

(iii) menggadaikan sepatutnya mengorbankan ; di dalam sepatutnya dalam

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (3)

(i)   tugas sepatutnya peranan ; program-program sepatutnya program

(ii)  kemelesetan sepatutnya kemerosotan/kesusutan ; adalah disebabkan sepatutnya disebabkan

(iii) tergugat sepatutnya terjejas ; ramai sepatutnya banyak

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (4)

(i)   menghayati sepatutnya menyelami/memahami ; dan sepatutnya dengan

(ii)  kaji siasat sepatutnya bedah siasat ; pada sepatutnya di

(iii) gejala sepatutnya masalah ; di dalam sepatutnya di

Membetulkan Kesalahan Penggunaan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (5)

(i)   menempuh sepatutnya menemui ; di dalam sepatutnya di

(ii)  penjualan sepatutnya pengedaran ; negara-negara sepatutnya negara

(iii) mengedarkan sepatutnya mengagihkan ; pada sepatutnya kepada

Disumbangkan oleh Cikgu Mohd Salleh bin Khairuddin (Guru Cemerlang)

Hak Cipta Terpelihara oleh www.karanganspm.com

PRAKTIS KENDIRI 4: ASPEK PERIBAHASA


Isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

(i)     Penduduk kampung itu menghadapi pelbagai kesulitan untuk meneruskan pembinaan jambatan iitu tetapi mereka tidak pernah putus asa kerana bagi mereka ______________________________

(ii)    Walaupun Pak Johari sudah lama meninggal dunia, penduduk kampung masih ingat akan jasa dan baktinya kepada kemajuan kampung itu, bak kata pepatah _________________________________

(iii)   “Kalau kamu benar-benar ingin belajar muzik, belajarlah daripada guru yang bertauliah. Kata orang ________________________________________,” kata Puan Mariam kepada anaknya yang asyik dengan gitarnya.

[6 markah]

JAWAPAN

(i)  Genggam bara api biar sampai jadi arang

(= Membuat sesuatu pekerjaan yang susah, hendaklah sabar sehingga mencapai kejayaannya)

(ii) hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga

(=Budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang walaupun sudah mati)

(iii) hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai

(=Hendak mengetahui sesuatu perkara bertanyalah kepada orang yang ahli dalam perkara itu)

NOTA: Kemungkinan aspek peribahasa yang ditanyakan ialah (i) nyatakan peribahasa untuk maksud peribahasa yang diberikan; atau (ii) nyatakan peribahasa yang sama atau hampir sama maksud.

Disumbangkan oleh Cikgu Mohd Salleh bin Khairuddin (Guru Cemerlang)

Hak Cipta Terpelihara oleh karanganspm.com