Category Archives: Tatabahasa

Tatabahasa 2011 & 2012

UPSRElearning

1.  Pekerjaan _________  batik memerlukan ketekunan yang tinggi kerana kerja-kerja tersebut amat rumit .

A mencetak

B mengukir

C melukis

Fokus BMPMR 2010 Membership

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

– Kemalangan Jalan Raya

Karangan Respons Terbuka / Umum

– Membalas Jasa Ibu Bapa

KAJIAN NOVEL (FOKUS TINGKATAN 2 & 3)

– sama ada binaan plot ataupun teknik plot + peristiwa / tema & peristiwa / latar masyarakat & contoh peristiwa / nilai keberanian

NOTA: KESEMUA TOPIK DI ATAS BUKANNYA SOALAN-SOALAN RAMALAN. TOPIK-TOPIK INI HANYA SEBAGAI PANDUAN UNTUK MEMBUAT PERSEDIAAN. SESAL DAHULU PENDAPATAN, SESAL KEMUDIAN TIDAK BERGUNA!!!

SISTEM BAHASA

1.0 KATA KERJA TERBITAN

1.1     temu

(a)    bertemu / menemui/ menemukan /  mempertemukan guru kaunseling

(b)    bertemu / menemui / menemukan /  mempertemukan kesalahan ejaan

(c)    bertemu / menemui/ menemukan /  mempertemukan anak dengan ibu

 

1.2 tanya

(a)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan ibu bapanya

(c)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan masalahnya

(d)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan khabarnya

 

1.3     oleh

(a)    beroleh / memperoleh /  memperolehi kemenangan (KKI) 

(b)    beroleh / memperoleh /  memperolehi kejayaan (KKT)

 

1.3     beli

(a)    membeli / membelikan telefon bimbit untuk anaknya

(b)    membeli / membelikan anaknya telefon bimbit

 

1.4     dalam:

(a)    mendalami / mendalamkan bidang linguistik

(b)    mendalami / mendalamkan ilmu pengetahuan

(c) mendalamkan / memperdalam / memperdalamkan sungai

 

1.5     salah

(a)    menyalahi /  menyalahkan peraturan lalu lintas

(b)    menyalahi /  menyalahkan pihak sekolah

 

1.6     kirim

(a)    mengirimi / mengirimkan anaknya wang

(b) mengirimi / mengirimkan wang kepada anaknya

1.7     jatuh

(a)    menjatuhi / menjatuhkan pesalah itu hukuman penjara

(b) menjatuhi / menjatuhkan hukuman

 

1.8     jalan

(a)    menjalani / menjalankan pembedahan/hukuman/latihan

(b) menjalani / menjalankan tugas/tanggungjawab

 

1.9     ingat

(a)    mengingati / memperingati tragedi/peristiwa

(b) mengingati / mengingatkan / memperingati para peserta/pelajar agar …

(c) mengingati / mengingatkan / memperingati jasa bakti para pahlawan

1.10   cebur

(a)    menceburi / menceburkan bidang perniagaan

(b) menceburi / menceburkan diri dalam bidang perniagaan

 

1.11   jauh

(a)    menjauhi / menjauhkan penagih dadah

(b) menjauhi / menjauhkan diri daripada penagih dadah

 

1.12   baca

(a)    membaca / membacakan surat itu untuk ayahnya

(b) membaca / membacakan ayahnya surat itu

 

1.13   cerita

(a) menceritai /  menceritakan anak-anak buahnya riwayat hidupnya

(b)   menceritai /  menceritakan riwayat hidupnya kepada anak-anak buahnya

 

1.14   kotor

(a)    sampah sarap mengotori / mengotorkan sungai
(b)    penduduk kampung mengotori / mengotorkan sungai

 

1.15   cemar

(a)    perbuatan curangnya mencemari / mencemarkan imej keluarganya

(b)    dia mencemari / mencemarkan imej keluarganya

 

1.16   basah

(a)    keringat membasahi / membasahkan tubuhnya

(b)    dia membasahi / membasahkan tubuhnya

 

1.17   hias

(a)    ayah menghias / menghiasi / menghiaskan halaman rumah dengan pokok-pokok hiasan

(b)    ayah menghias / menghiasi / menghiaskan pokok-pokok hiasan di halaman rumah

(c)    pokok-pokok rumah menghias / menghiasi / menghiaskan halaman rumahnya

1.18   pagar

(a)    Pak Abu memagar / memagari / memagarkan kebunnya dengan pokok-pokok buluh

(b)    Pak Abu memagar / memagari / memagarkan pokok-pokok buluh di kebunnya

(c)    pokok-pokok buluh memagar / memagari / memagarkan kebun Pak Abu

 

1.19   terang

(a)    lampu minyak menerangi / menerangkan ruang tamu

(b) menerangi / menerangkan fenomena kesan rumah hijau

 

1.20   baik

(a) membaiki / membaikkan jalan raya yang rosak

(b) membaiki / membaikkan penyakit (bkn kesihatan)

1.21   halus

(a) menghalusi / menghaluskan perkara itu

(b) menghalusi / menghaluskan mata pensilnya

 

1.22   beri

(a) memberi /  memberikan anaknya nasihat

(b) memberi /  memberikan nasihat kepada anaknya

 

1.23   serta

(a)    menyertai / menyertakan peraduan itu

(b)    menyertai / menyertakan sijil-sijil peperiksaan bersama-sama borang permohonan

 

1.24   anugerah

(a) menganugerahi / menganugerahkan pahlawan itu pingat kehormatan

(b)    menganugerahi / menganugerahkan pingat kehormatan kepada pahlawan itu

 

1.25   hidang

(a)    menghidangi / menghidangkan tetamu itu sepinggan kuih

(b)    menghidangi / menghidangkan sepinggan kuih kepada tetamu itu

 

 

1.26   cucur

(a)    mencucuri / mencucurkan kami rahmat

(b)    mencucuri / mencucurkan rahmat kepada kami

 

1.27   hamba

(a)    memperhamba / memperhambakan orang gajinya

(b)    memperhamba / memperhambakan dirinya kepada sultan

1.28   isteri

(a)    memperisteri / memperisterkan gadis kampung

(b)    memperisteri / memperisterkan anak lelakinya dengan gadis dari seberang

1.29   suami

(a)    mempersuami / mempersuamikan pemain bola sepak yang terkenal itu

(b)    mempersuami / mempersuamikan anak gadisnya dengan seorang doktor

 

1.30   dua

(a)    menduakan / memperdua Tuhan

(b)    menduakan / memperdua / memperduakan hasil / untung

1.31 lupa

(a)        melupai / melupakan peristiwa itu

(b)       melupai / melupakanpesanan ibunya

2.0  KATA NAMA TERBITAN

2.1     temu(a)  (mereka) bertemu  > pertemuan

(b)    menemukan (kesalahan ejaan)      >  penemuan

2.2     kembang

(a)  (bahasa Melayu) berkembang           > perkembangan

(b)  mengembangkan (agama Islam)        > pengembangan

2.3     langgar

(a)  berlanggar (bkn kenderaan)  > perlanggaran

(b)  melanggar (bkn peraturan)     > pelanggaran

2.4     air

(a)  berair (bkn laut)       >  perairan

(b) mengairi (bkn tanah pertanian)      > pengairan

2.5     buat

(a)  berbuat (salah laku)         > perbuatan

(b)    membuat (kerusi meja)     > pembuatan

2.6     siar

(a)  bersiar-siar             >  persiaran

(b)  menyiarkan (berita)      > penyiaran

NOTA: bkn = berkenaan

3.0 PENGIMBUHAN

3.1   membaiki / membaikkan / memperbaiki kereta yang rosak

3.3   menyetujui / mempersetujui rancangannya

3.4   menghidap / menghidapi penyakit

3.5   meyakinkan / menyakinkan ibu bapanya

3.6   meyakini / menyakini kejujurannya

3.7   menghadkan / mengehadkan bilangan peserta

3.8   merancang / merancangkan pembangunan

3.9   beroleh / memperoleh / memperolehi kejayaan

3.10 memperlahan / memperlahankan kenderaannya

3.11 merunding / merundingkan projek itu

3.12 membanyakkan / memperbanyak / memperbanyakkan bahan makanan

3.13 menggiatkan / mempergiat / mempergiatkan usaha

3.14 mencontoh / mencontohi gaya pakaian bintang filem

3.15 menguasai / memperkuasai perlawanan

3.16 mendalami /mendalamkan /  memperdalami bidang bahasa

3.17 mengakui / memperakui kesalahannya

3.18 memperakui / memperakukan mutu barangan

3.19 menghalusi / memperhalusi perkara itu

3.20 merindui / merindukan anak bongsunya

3.21 membasmi / membasmikan nyamuk

3.22 membanteras / membanteraskan jenayah

3.23 memberantas / memberantaskan perosak tanaman

3.24 memperalat / memperalatkan pemuda-pemuda itu

3.25 memperdaya / memperdayakan anak-anak gadis

3.26 memperkacang / memperkacangkan harta orang tuanya

3.27 mempercepat / mempercepatkan langkahnya

3.28 memperkemas / memperkemaskan kamat bacaannya

3.29 memperkebuni / memperkebunkan tanah terbiar itu

3.30 pekarangan / perkarangan istana

3.31 pelantikan / perlantikan pengerusi

3.32 destinasipelancongan / perlancongan

3.33 kawasan pedalaman / pendalaman

3.34 kerja-kerja pedalaman / pendalaman dasar sungai

3.35 pelumbaan / perlumbaan haram

3.36 pelaksanaan / perlaksanaan projek pembangunan

AKAN DISAMBUNG …

SOALAN PENGGUNAAN KATA DALAM AYAT

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa (1)

Soalan 3(a):Membina ayat daripada enam perkataan yang dikemukakan

Soalan 3(b): Menukarkan ayat, menyambungkan ayat, memisahkan ayat, dan menganalisis ayat

Soalan 3(c): Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan

Soalan 3(d): Mengenal pasti kesalahan kata/istilah dan kesalahan bahasa

Soalan 3(e): Peribahasa

Para pelajar,

Banyak pelajar yang tidak mahir dalam pembinaan ayat. Jawapan yang ditampilkan tidak memuaskan dari segi maksud dan penggunaannya, yakni taksa. Implikasinya, markah penuh tidak diberikan.

Kesalahan yang kerap ditemukan ialah:

  • tidak dapat membina ayat yang jelas maksud dan penggunaanya;
  • membina ayat yang sama maksud;
  • kesalahan bahasa amat ketara; dan
  • kesalahan mekanis juga terserlah.

SOALAN 3 (a): ASPEK MEMBINA AYAT

CONTOH SOALAN SPM

SOALAN 3(b): ASPEK SINTAKSIS

Sepanjang pengalaman saya, pelajar SPM memandang ringan terhadap aspek sistem bahasa, khususnya aspek sintaksis. Jawapan pelajar cukup lemah sehingga mendedahkan kejahilan pelajar tentang pengetahuan bahasa dan kemahiran tatabahasa.

Sebagai bukti, sila cuba menjawab soalan ini.

Boleh? Jika tidak, AWAS! Janganlah terhantuk baru tengadah!!!

TIPSPM 2010: Satu bentuk aspek soalan menukarkan ayat yang TIDAK HARUS DIABAIKAN ialah AYAT SONSANG.  Demi memudahkan pemahaman konsep ayat songsang, formula menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang telah saya paparkan di bawah.

SOALAN 3 (c) : ASPEK MEMBETULKAN KESALAHAN EJAAN DAN PENGGUNAAN IMBUHAN.

Para pelajar juga lemah dari segi ejaan dan morfologi, khususnya kata terbitan ataupun kata berimbuhan. Ingat, alah bisa tegal biasa!

Adakah anda sudah beriap siaga untuk BMSPM? Cuba latihan ini.

Ketika menjawab aspek ini, anda hanya perlu mencatat kesalahan dan menyatakan pembetulan (jawapan yang betul).  Dengan erti kata lain, seluruh ayat tidak perlu disalin. Ingat, anda tidak boleh mencatat lebih daripada dua kesalahan; pastikan anda hanya membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.

SOALAN 3 (d): ASPEK MEMBETULKAN KATA/ISTILAH DAN TATABAHASA

Rata-rata pelajar / calon SPM menampilkan jawapan yang agak mengecewakan. Hal ini demikian kerana anda tidak dapat mengenal pasti kesalahan sistem bahasa/tatabahasa dengan tepat gara-gara penguasaan bahasa yang lemah.

Besarlah harapan saya bahawa anda akan memperbanyak latihan aspek ini. Sediakanlah payung sebelum hujan!

PERINGATAN!

Soalan 3(d) menguji anda tentang kesalahan penggunaan kata/istilah dan tatabahasa sahaja. Maka, janganlah membetulkan imbuhan (mengurus sepatutnya menguruskan) ataupun membetulkan ejaan (sampah sarap sepatutnya sampah-sarap). Kesalahan ini kerap dilakukan oleh para pelajar.

SOALAN 3(e): ASPEK PERIBAHASA

Salah lagi aspek bahasa yang dibenci oleh para pelajar ialah peribahasa. Seandainya anda benci akan peribahasa, masakan anda dapat menguasainya. Anda seharusnya menghayati peribahasa Melayu dan berprakarsa untuk mempelajarinya. Ingat, yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang!

TIP SPM: Pelajarilah semua peribahasa yang terkandung dalam BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 & 5.