Karangan 1 Murid Satu Sukan

Kokurikulum


Tahun 2011 merupakan tahun yang penting bagi Kementerian Pelajaran kerana pada tahun ini adalah tahun perlaksanaan Dasar 1 Murid 1Sukan di semua sekolah seluruh Malaysia. Dasar ini mewajibkan setiap murid yang sihat tubuh badan mengambil sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Mereka boleh mengambil lebih daripada satu sekiranya mereka mahu dan pada masa yang sama, sekolah tersebut mempunyai kemudahan untuk menganjurkan sukan berkenaan. Tidak dapat dinafikan lagi, dasar ini telah memberi pelbagai faedah kepada setiap pelajar, sekolah dan juga masyarakat agar minda cerdas badan sihat.

Antara faedahnya adalah, dasar ini mampu memberikan peluang kepada setiap pelajar untuk meningkatkan keupayaan jasmani kendiri.  Seperti yang kita sedia maklum, aktiviti sukan mampu menjana kepada badan yang sihat dan otak yang cerdas. Badan yang sihat diperoleh melalui rembesan peluh dari badan apabila kita melakukan senaman. Semakin banyak peluh yang keluar, badan akan menjadi lebih sihat. Apabila badan menjadi sihat, pemikiran kita dalam pembelajaran dalam kelas akan menjadi lebih mudah.

Selain itu, dasar ini dapat memupuk perpaduan antara kaum. Penglibatan dalam satu-satu jenis sukan akan melibatkan ramai pelajar lain yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur, bangsa dan agama seperti yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Keadaan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan sensitiviti mereka dan juga menambah pengetahuan masing-masing akan budaya pelbagai kaum. Pendek kata, “tak kenal, maka tak cinta”. Malahan, pemahaman mereka terhadap sesuatu bangsa atau agama akan lebih meningkat.

Dasar 1 Murid 1Sukan juga mampu membentuk sahsiah, jati diri, dan disiplin diri. Sebagai contoh, ketika menghadiri latihan sukan bola sepak, pelajar tersebut perlu menepati masa latihan supaya jurulatih dan kawan-kawan yang lain tidak akan tertunggu-tunggu dan juga pembaziran masa tidak akan berlaku kerana orang yang membazir masa selalu rugi. Minat yang mendalam terhadap sesuatu sukan akan mendorong untuk berlatih bersungguh-sungguh. Kesungguhan tersebut akan mencetuskan komitmen terhadap latihan bagi mencapai keputusan yang terbaik.

Dasar ini juga dilihat mampu menjadi landasan ke arah kecemerlangan sukan di sesebuah sekolah dan juga negara. Penglibatan pelajar dilihat mampu menaikkan nama sekolah. Semakin tinggi tahap penglibatan pelajar tersebut, semakin tinggilah martabatnya di mata masyarakat. Sekiranya murid tersebut menang dalam pertandingan yang disertai, misalnya pertandingan memanah peringkat kebangsaan, nama sekolah dan negeri akan naik. Begitu juga sekiranya pelajar tersebut menang di peringkat antarabangsa, nama negara turut harum dalam persada sukan yang disertainya.

Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan lagi, Dasar 1 Murid 1Sukan memberikan banyak faedah kepada individu pelajar itu sendiri dan juga masyarakat. Namun, setiap pelajar harus diingatkan bahawa keseimbangan antara akademik dan kokurikulum adalah sangat penting. Guru dan ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam memastikan setiap pelajar menyeimbangkan kedua-dua perkara ini. Hal ini kerana, kedua-duanya mampu mendorong kepada pelajar tersebut untuk membentuk jati diri kerana jika hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya.