Isu Pelancongan


Dasar Kementerian Pelancongan Malaysia

Visi

 1. Membangunkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia.

Misi

 1. Bekerjasama dengan semua penggiat industri untuk meletakkan industri pelancongan sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi yang lestari.

Dasar Pelancongan Negara

 1. Menjadikan Industri Pelancongan Negara sebagai satu sektor utama, lestari, berdaya maju dan berkualiti dalam memberikan sumbangan kepada pembangunan negara.

Objektif

 1. Meningkatkan sumbangan sektor pelancongan kepada ekonomi negara
 2. Memperkasakan komuniti luar bandar melalui aktiviti pelancongan luar bandar
 3. Memangkin pembangunan 1Malaysia melalui aktiviti pelancongan

Fungsi

 1. Menggubal dasar pelancongan negara bagi mencapai visi, misi dan objektif kementerian
 2. Melaksanakan dasar-dasar berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan industri pelancongan
 3. Menyeleras, memantau dan menilai keberkesanan program dan projek pelancongan

AGROPELANCONGAN

 1. Agropelancongan merupakan satu konsep pelancongan yang berkembang pesat kerana Malaysia menawarkan pelbagai aktiviti berkaitan dengan sektor pertanian dan perladangan kepada para pelancong. Malaysia sebagai negara yang kaya dengan hasil pertanian mempunyai hasil bumi yang subur dan pelbagai.
 2. Antara aktiviti yang mendapat sambutan dalam agropelancongan ini ialah lawatan ke dusun buah-buah dan ladang ternakan, penyelidikan, inap desa (homestay) dan sebagainya.
 3. Agensi utama yang membangunkan agropelancongan ialah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani sementara Kementerian Pelancongan membantu dari aspek promosi.

Laman ini dalam proses pembikinan!