Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa (1)


Soalan 3(a):Membina ayat daripada enam perkataan yang dikemukakan

Soalan 3(b): Menukarkan ayat, menyambungkan ayat, memisahkan ayat, dan menganalisis ayat

Soalan 3(c): Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan

Soalan 3(d): Mengenal pasti kesalahan kata/istilah dan kesalahan bahasa

Soalan 3(e): Peribahasa

Para pelajar,

Banyak pelajar yang tidak mahir dalam pembinaan ayat. Jawapan yang ditampilkan tidak memuaskan dari segi maksud dan penggunaannya, yakni taksa. Implikasinya, markah penuh tidak diberikan.

Kesalahan yang kerap ditemukan ialah:

  • tidak dapat membina ayat yang jelas maksud dan penggunaanya;
  • membina ayat yang sama maksud;
  • kesalahan bahasa amat ketara; dan
  • kesalahan mekanis juga terserlah.

SOALAN 3 (a): ASPEK MEMBINA AYAT

CONTOH SOALAN SPM

SOALAN 3(b): ASPEK SINTAKSIS

Sepanjang pengalaman saya, pelajar SPM memandang ringan terhadap aspek sistem bahasa, khususnya aspek sintaksis. Jawapan pelajar cukup lemah sehingga mendedahkan kejahilan pelajar tentang pengetahuan bahasa dan kemahiran tatabahasa.

Sebagai bukti, sila cuba menjawab soalan ini.

Boleh? Jika tidak, AWAS! Janganlah terhantuk baru tengadah!!!

TIPSPM 2010: Satu bentuk aspek soalan menukarkan ayat yang TIDAK HARUS DIABAIKAN ialah AYAT SONSANG.  Demi memudahkan pemahaman konsep ayat songsang, formula menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang telah saya paparkan di bawah.

SOALAN 3 (c) : ASPEK MEMBETULKAN KESALAHAN EJAAN DAN PENGGUNAAN IMBUHAN.

Para pelajar juga lemah dari segi ejaan dan morfologi, khususnya kata terbitan ataupun kata berimbuhan. Ingat, alah bisa tegal biasa!

Adakah anda sudah beriap siaga untuk BMSPM? Cuba latihan ini.

Ketika menjawab aspek ini, anda hanya perlu mencatat kesalahan dan menyatakan pembetulan (jawapan yang betul).  Dengan erti kata lain, seluruh ayat tidak perlu disalin. Ingat, anda tidak boleh mencatat lebih daripada dua kesalahan; pastikan anda hanya membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.

SOALAN 3 (d): ASPEK MEMBETULKAN KATA/ISTILAH DAN TATABAHASA

Rata-rata pelajar / calon SPM menampilkan jawapan yang agak mengecewakan. Hal ini demikian kerana anda tidak dapat mengenal pasti kesalahan sistem bahasa/tatabahasa dengan tepat gara-gara penguasaan bahasa yang lemah.

Besarlah harapan saya bahawa anda akan memperbanyak latihan aspek ini. Sediakanlah payung sebelum hujan!

PERINGATAN!

Soalan 3(d) menguji anda tentang kesalahan penggunaan kata/istilah dan tatabahasa sahaja. Maka, janganlah membetulkan imbuhan (mengurus sepatutnya menguruskan) ataupun membetulkan ejaan (sampah sarap sepatutnya sampah-sarap). Kesalahan ini kerap dilakukan oleh para pelajar.

SOALAN 3(e): ASPEK PERIBAHASA

Salah lagi aspek bahasa yang dibenci oleh para pelajar ialah peribahasa. Seandainya anda benci akan peribahasa, masakan anda dapat menguasainya. Anda seharusnya menghayati peribahasa Melayu dan berprakarsa untuk mempelajarinya. Ingat, yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang!

TIP SPM: Pelajarilah semua peribahasa yang terkandung dalam BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 & 5.