Genre Cerpen/Drama dalam KOMSAS


Salam 1Malaysia.
Satu lagi genre yang cukup penting dalam KOMSAS ialah genre cerpen/drama. Usahlah asyik berjinak-jinak dengan subjek Kimia, Biologi, Fizik, dan sebagainya sehingga mata pelajaran BM dianaktirikan. Cikgu bimbang kalau-kalau anda beroleh A+ untuk semua subjek, kecuali BMSPM. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya.

Soalan ini terbahagi kepada tiga ceraian:

Soalan (i): Kontekstual (pemahaman teks / maksud rangkai kata), misalnya:

 • Apakah pengalaman-pengalaman hidup Mek Bongsu setelah berkahwin dengan Saudagar Syah Alam [3 markah]

Skema Jawapan:

 • menikmati kemewahan dan kesenangan [1m]
 • tidak menghiraukan kehidupan masyarakat di luar [1m]
 • menyesali sikapnya yang leka dengan kemewahan [1m]

Soalan (ii): Kemahiran berfikir (soalan ini menguji kematangan pemikiran), misalnya:

 • Seandainya anda orang yang berharta, bagaimanakah anda akan menghargai rezeki yang dikurniakan itu? [3 markah]

Skema Jawapan:

 • menubuhkan suatu tabung kebajikan untuk membantu fakir miskin, mangsa bencana, dan pesakit kronik [1m]
 • menubuhkan suatu yayasan pendidikan untuk membantu para pelajar yang memerlukan bantuan kewangan [1m]
 • melabur dalam institusi kewangan yang berdaftar [1m]

Soalan (iii): Soalan KOMSAS (menguji pengetahuan anda tentang aspek-aspek sastera), misalnya

 • Nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan drama dan dua pengajaran lagi daripada keseluruhan drama tersebut. [4 markah]

Skema Jawapan:

Pengajaran berdasarkan petikan:

 • janganlah kita leka dengan kemewahan sehingga tidak membantu orang lain sebagaimana Mek Bongsu menikmati kekayaan sehingga mengabaikan masyarakat lain sejak berkahwin.

Pengajaran dalam teks drama:

 • kita hendaklah mengamalkan tolong-menolong dalam kalangan masyarakat sebagaimana Peran dan Bidan Tuh Mah menolong penduduk kampung yang buta [1m]
 • janganlah terlalu bertindak mengikut emosi terhadap makhluk lain sebagaimana rama-rama yang diburu sanggup menyelamatkan Raja [1m]

SKEMA PEMARKAHAN

 1. Gunakanlah ayat sendiri;
 2. Binalah ayat  yang sempurna / lengkap; jika tidak 1/2 markah dipotong;
 3. Jika disalin bulat-bulat (copy-and-paste) daripada teks dan jawapan itu tepat / betul, hanya separuh ( 50% ) markah akan diberikan;
 4. ½ markah akan dipotong untuk kesalahan bahasa / ejaan.

PERBEZAAN KATA TUGAS DALAM SOALAN BERBENTUK KOMSAS

SPM 2008 (N)
BERIKAN satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan dua persoalan lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen. [3m]

KEHENDAK SOALAN: Berikan persoalan sahaja tanpa  contoh atau huraian lanjut, misalnya:
[Isi 1] : Beradasarkan petikan, persoalan yang ditampilkan ialah ……………(persoalan) ……………….. [1m]
[Isi 2]: Dalam keseluruhan cerpen, persoalan pertama ialah ………………….(persoalan)………………..  [1m]
[Isi 3] : Terdapat juga persoalan  ………………………………….. (persoalan) …………………. [1m]

SPM 2009 (J)
HURAIKAN satu persoalan yang terdapat dalam petikan drama tersebut dan satu persoalan lain daripada keseluruhan drama. [4m]

KEHENDAK SOALAN: Nyatakan persoalan serta contoh, misalnya:
[Isi 1] Dalam petikan drama, persoalan yang dipaparkan ialah ………(persoalan)………………….. [1m]; …………… (contoh) ………………. [1m]
[Isi 2] Persoalan yang terdapat dalam keseluruhan drama pula ……………… (persoalan) ………… [1m]; ………….(contoh) ……………….. [1m]

SPM 2009 (N)
JELASKAN satu latar tempat yang terdapat dalam petikan cerpen di atas dan satu latar tempat lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen tersebut. [4m]

KEHENDAK SOALAN: Nyatakan latar tempat serta contoh, misalnya:

[Isi 1]: Dalam petikan cerpen, antara latar tempat ialah  ……………… (latar tempat) ………[1m]; …………………. [contoh peristiwa]……………… [1m]
[Isi 2] Dalam keseluruhan cerpen pula, terdapat  ………………… (latar tempat) …………..[1m]; …………………. [contoh peristiwa]……………….. [1m]

SPM 2010 (J)
NYATAKAN dua pengajaran dalam petikan di atas dan dua pengajaran lain daripada drama tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. [4m]

KEHENDAK SOALAN: Nyatakan pengajaran sahaja, huraian/contoh tidak perlu, misalnya:
[Isi 1]: Dalam petikan drama, pengajaran yang terdapat ialah kita hendaklah ………………………………………… (pengajaran) ………………………… [1m]

[Isi 2]:Terdapat juga pengajaran bahawa kita sewajarnya ………………………………… (pengajaran)…………………………. [1m]

[Isi 3]: Berdasarkan drama tersebut, pengajaran yang terdapat ialah kita seharusnya ……………………..(pengajaran) ……………………… [1m]
[Isi 4]: Pengajaran lain termasuklah kita sepatutnya ……………………………. (pengajaran) ………………………………………….[1m]

NOTA IMBUHAN:

 1. Mana-mana nilai, pengajaran, persoalan atau perwatakan yang terdapat dalam petikan TIDAK BOLEH dijadikan isi jawaban untuk karya keseluruhan (cerpen atau drama keseluruhan); dan
 2. Sentiasa menulis jawaban dalam ayat yang lengkap/ gramatis ( ayat mempunyai subjek dan predikat) agar TIDAK KEHILANGAN MARKAH.

SUMBER/SUMBANGAN: CIKGU ABD. RAZAK BIN HASSAN